English

CENNIK

USŁUGI KSIĘGOWE

Ceny usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Podstawowym wyznacznikiem wysokości opłaty jest ilość dokumentów księgowych w miesiącu oraz ilość zatrudnionych pracowników.


Ilość dokumentów

KPiR

Księgi handlowe

do 10300 PLN950 PLN
10-30400 PLN1150 PLN
30-50630 PLN1500 PLN
50-75850 PLN1725 PLN
75-1001150 PLN2075 PLN
100-1301450 PLN2500 PLN
130-1601725 PLN2760 PLN
160-2002075 PLN3250 PLN
200-2302500 PLN3680 PLN
230-2602760 PLN4140 PLN
260-3003220 PLN4600 PLN


Powyżej 300 dokumentów księgowych cena jest ustalana indywidualnie.

Jeżeli zostanie nam powierzone prowadzenie księgowości dwóch lub więcej firm współpracujących - udzielimy Państwu rabatu do 15% ceny.

Usługi doradcze 450 zł netto za godzinę (100 EUR) lub kompleksowo za projekt według ustaleń z Klientem.

Sporządzenie deklaracji JPK_VAT/VAT-UE/Intrastat/GUS, zaświadczeń o niezaleganiu w US/ZUS 150,00 zł – 200,00 zł

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Ilość pracowników
Cena za osobę
do 3 50 zł
każdy następny do uzgodnienia

Bilans
Sporządzenie bilansu – wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe (wynikającego z umowy).